Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy

  • Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projektz dnia 22 grudnia 2015 r.)

Projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami dostępny jest pod adresem:http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/#akapit2

Konsultowany projekt zawiera propozycję długofalowego wsparcia finansowego dla rodzin w ramach Programu Rodzina 500 Plus.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 14 stycznia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Projekt wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-ustawy-prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 14 stycznia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy

Projekt dotyczy zmiany art. 29 par. 2 Kp która zakłada wprowadzenie obowiązku potwierdzania umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz zmian w art. 104, art. 200 oraz art. 281 (przepis karny).

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl