IV Turniej Szachowy Barbórka 2018

Związek Pracodawców Polska Miedź, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Klub Szachowy „Junior” w Lubinie
serdecznie zapraszają na

IV TURNIEJ SZACHOWY „Barbórka 2018”

Polska Niepodległa

pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Krzysztofa Kubowa 

Turniej odbędzie się w dniach 24-25.11.2018 r  w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 59 – 300 Lubin Czytaj dalej

Szkolenie „First Line Leader”,

Zapraszamy na szkolenie First Line Leader, adresowane do wyższej i średniej kadry zarządzającej. Szkolenie poprowadzi Przemysław Machynia, reprezentujący Firmę FSWO Sp. z o. o.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość  ugruntowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • kształtowania postawy wobec zmiany oraz wzmacniania pewności siebie przy prowadzeniu zespołu przez proces zmian
  • rozwijania kompetencji sprzyjających podnoszeniu efektywności managera poprzez odpowiedni dobór stylu zarządzania
  • wykorzystania konkretnych narzędzi pokonywania oporu w trakcie przeprowadzania zespołu przez zmianę.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada br. w Lubinie, w siedzibie Zagłębia Lubin SA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 ( Stadion, Sala VIP- I piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00 Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe „Zmieniający się rynek pracy”,

Serdecznie zapraszamy na Seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Zmieniający się rynek pracy”, organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie w ramach Europejskich Dni Pracodawców.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98.

Podczas spotkania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oraz informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Czytaj dalej

Seminarium Oblicza mediacji

W dniu 25 października br odbyło się seminarium „Oblicza mediacji” zorganizowane wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź.

Tło i kontekst spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe.

Podczas seminarium Dyrektor Łukasz Wereszczyński przedstawił realizowany w SierPolu projekt z obszaru zarządzania konfliktem pod nazwą „Lider dialogu”. Czytaj dalej

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 18 października 2018 roku odbyło się  XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Radosław Pobol – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Rafał Pawełczak, Tomasz Maciejowski oraz Janusz Cendrowski. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.

Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz na członków w ramach I, II Filara.

Przewodniczącym Rady Związku został Pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Magdalena Wróbel

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Bernard Cichocki

W radzie zasiadają również członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Józef Kos, Radosław Pobol, Piotr Sosiński

II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Wacław Szetelnicki, Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.