Konferencja dotycząca współpracy KGHM Polska Miedź SA z Samorządami Zagłębia Miedziowego

Dnia 17 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli KGHM Polska Miedź SA z Samorządami Zagłębia Miedziowego, którego celem było otwarcie dyskusji, a także wypracowanie zasad współpracy na rzecz rozwoju regionu w oparciu o wspólne doświadczenia i dobre praktyki. Organizatorem spotkania był KGHM oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
W spotkaniu uczestniczył Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Podczas Spotkania przedstawiono następujące prezentacje: Czytaj dalej

Seminarium nt Zmian w ustawie o związkach zawodowych

Serdecznie zapraszam na seminarium, organizowane wspólnie z Kancelarią Radcy Prawnego Alicji Kudłak, które poświęcone będzie Zmianom w ustawie o związkach zawodowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018r. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia  2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek – ul. Budowniczych LGOM 20. Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe pt. Sukcesja majątkowa w firmie i rodzinie

Wspólnie z Financial Solutions Zagłębie Miedziowe serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku Śniadanie biznesowe, które odbędzie się 10 stycznia br. w godzinach od 10.00 do ok. 13.00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek.

Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożeń związanych ze śmiercią osób kluczowych w danej rodzinie lub firmie. Dobrze skonstruowany plan sukcesji obejmuje zarówno szerokie rozwiązania prawne –na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego, jak też szereg narzędzi finansowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz dysponowanie środkami poza masą spadkową i podatkiem od spadków i darowizn. Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”

Program szkolenia jest skierowany do osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, ale w swojej pracy współpracują z osobami z działów finansowych i potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz księgowości.

Zajęcia poprowadzi Prof. Bartłomiej Nita

Szkolenie odbędzie się w dniach 15 -16 stycznia 2019 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.30 do 15.00. Czytaj dalej

Szkolenie Kalkulacje finansowe

W dniach 18-19 grudnia odbyło się szkolenie pt. „KALKULACJE FINANSOWE”.

Podczas szkolenia uczestnicy ugruntowali swoją wiedzę z zakresu:
• wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości,
• umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
• zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej firmy,
• zasad badania płynności finansowej firmy,
• mierników oceny efektywności inwestycji
• stosowania metod analizy finansowej w praktyce.

Zajęcia prowadził dr Bartłomiej Nita.

Czytaj dalej