Seminarium „Dokumentacja pracownicza po wejściu w życie RODO i innych zmian prawa pracy”

Serdecznie zapraszam na Seminarium pt. „DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO I INNYCH ZMIAN PRAWA PRACY”

Seminarium odbędzie się w dniach:

10 maja 2018 r. – I termin

11 maja 2018 r. – II termin

w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna TopolskaSędzia Sądu Pracy w Będzinie. Czytaj dalej

Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”

24 kwietnia 2018 roku odbyło się Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”, które zorganizował Związek Pracodawców Polska Miedź oraz KGHM Polska Miedź SA.

Patronat nad Seminarium objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Seminarium zorganizowane było z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest, zgodnie z decyzją Parlamentu Polskiego, corocznie obchodzony w Polsce pod koniec kwietnia.

Celem spotkania było przedstawienie najlepszych praktyk KGHM Polska Miedź S.A. oraz zaproszonych firm górniczych w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi. Czytaj dalej

Seminarium zintegrowany system kwalifikacji – szanse i wyzwania dla pracodawcy

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, nowymi wyzwaniami w zakresie rekrutacji i konieczności szybkiego przygotowywania pracowników do podejmowania nowych zadań zawodowych warto się przyjrzeć możliwościom, jakie daje Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r.  -weszła w życie 15 stycznia 2016 r wprowadzając pojęcie certyfikowanych kwalifikacji rynkowych.

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zapraszają na seminarium:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI –  SZANSE I WYZWANIA DLA PRACODAWCY

seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2018r. od godziny 9.00 do ok. 16.00 w Lubinie, w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr – ul. M. Skłodowskiej – Curie 84. Czytaj dalej

Seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”

Serdecznie zapraszamy na Interaktywne seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”, które poprowadzi mecenas Monika Gładoch –  ekspert Pracodawców RP, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członkini Zespołów Rady Dialogu Społecznego, uczestniczka prac legislacyjnych w komisjach sejmowych i senackich, w rankingu „Gazety Prawnej” trzykrotnie uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 w godzinach od 10.30. do ok. 15.50 z przerwą na lunch o godzinie 13.00. Czytaj dalej