Szkolenie w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach projektu  „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowanego w partnerstwie między organizacjami partnerów społecznych OPZZ-FZZ Metalowcy i Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy – konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi  priorytetowej  programu POWER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Termin szkolenia: 11-12-13 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

III Forum Przemysłowe w Karpaczu

W imieniu Instytutu Studiów Wschodnich serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Przemysłowym, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 8-10 grudnia 2017 roku.

Forum Przemysłowe stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów różnych sektorów przemysłu z przedstawicielami administracji publicznej oraz środowisk eksperckich.

Mając na uwadze misję Forum – budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami europejskimi – do udziału w dyskusjach i obradach Forum zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach. Czytaj dalej

Dumni z tradycji

O mundurze górniczym, szacunku do zawodu i górniczej dumie. Rozmowa z Andrzejem Katulskim, pracownikiem departamentu górnictwa KGHM, I Prezesem Związku Pracodawców Polska Miedź, chodzącą encyklopedią wiedzy o tradycji górniczej.

Curier: Skąd się wzięła tradycja munduru górniczego?
Andrzej Katulski: Początki organizacji górnictwa w Polsce sięgają Królestwa Polskiego, gdzie w 1816 r., czyli ponad 200 lat temu, utworzono Korpus Górczny. Organizacja przemysłu w Królestwie Polskim była wzorowana na saksońskiej służbie górniczo- hutniczej, stąd wpływ języka niemieckiego, choćby słowo czako (choć tam przeszło z węgierskiego „csako”) – czapka, kołpak górniczy, symbol nakryć głowy chroniących przed skałami. Niedługo później stworzono też pierwsze wzory mundurów. Czytaj dalej

Barbórka w Zagłębiu Miedziowym

Jak co roku, górnicy z KGHM Polska Miedź S.A. kultywują tradycje związane z branżowym świętem Barbórki. Główne uroczystości w tym roku odbędą się 1 i 4 grudnia w Lubinie.

Centralne obchody barbórkowego święta w KGHM rozpoczną się 1 grudnia o godzinie 14.00 ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, szpad górniczych i wyróżnień jubileuszowych w Centrum Kultury „Muza”. W tym roku odznaczenia państwowe, szpady górnicze i jubileuszowe, górnicze kordziki otrzyma ponad 70 pracowników Polskiej Miedzi. Czytaj dalej