Szkolenia Franklin Covey

W imieniu Firmy FranklinCovey | Poland zapraszamy Państwa na następujące Szkolenia

12-13 kwietnia 7 Nawyków skutecznego menedżera – warsztaty prezentujące unikatowe podejście do rozwoju zarządzania. Wspierają rozwój kompetencji kierowniczych, pomagając osobom rozpoczynającym karierę menedżerską. Standardowy cena warsztatów 2 900 zł netto.

23 kwietnia Podstawy zarządzania projektami – zarządzanie projektem to o wiele więcej niż logistyka i nadzieja, że zespół projektowy jest gotowy do gry i pełen chęci do sukcesu. Kluczem do efektywności jest umiejętność skutecznego zarządzania – dzięki zrozumieniu jak działają projekty i budowaniu nieformalnego autorytetu.
Standardowy cena warsztatów 1 800 zł netto. Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Zagłębie Biznes Klub zapraszają na śniadanie biznesowe 05.04.2018 Stadion Zagłębia Lubin, sala VIP, piętro II,  godz. 9:00

Na śniadaniu biznesowym spotyka się kilkudziesięciu przedsiębiorców z całej Polski z rozmaitych branż.

Celem spotkania jest nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i dzięki temu, zwiększanie sprzedaży produktów i usług.

Nigdzie indziej nie otrzymasz tak wielu możliwości i kontaktów biznesowych!
Przyjdź i przekonaj się osobiście! Czytaj dalej

Informacja Prasowa Federacji Przedsiębiorców Polskich

FPP: W latach 2008-2016 państwo zaoszczędziło na usługach 25 mld zł

Konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu z lat poprzednich

W latach 2008-2016 instytucje publiczne rozstrzygały przetargi w oparciu o znacząco zaniżone stawki za roboczogodzinę – na poziomie 5-7, a nawet 3 złote. Sytuacja ta trwała do czasu wprowadzenia waloryzacji oraz obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych, a także ustalenia minimalnej stawki godzinowej i ozusowania umów zleceń. Wszystkie te rozwiązania były popierane przed przedsiębiorców – dla których uzdrowienie rynku pracy oznaczało zmniejszenie skali nieuczciwej konkurencji. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że obecnie konieczne jest rozwiązanie problemu wynikającego z niekorzystnych mechanizmów z lat ubiegłych. Państwo zaoszczędziło na usługach 25 mld zł i było wyłącznym beneficjentem ówczesnego systemu prawnego.

Cała informacja prasowa znajduje się w załączniku oraz na stronie http://biznes.interia.pl/firma/news/skladki-na-zus-moga-byc-zapalnikiem-tej-bomby,2560525,1852

Mines and Technology. Helsinki 29 – 31 May 2018

 

 

 

 

 

The digital transformation of mining will unlock $190 bn in value. This is forcing mining companies to focus their operational investments on big data and IOT to maximise yield recoveries and improve operational efficiencies.

Mining companies will be investing close to $50 bn to unlock this value. Mines and Technology is, therefore, the perfect platform to source solutions to future-proof mining companies and drive performance across the industry.

Set to take place in Helsinki, 29-31 May 2018, Mines and Technology will have dedicated exhibition showcases and features across 9 critical areas of the digital transformation.

Agenda: https://europe.minesandtechnology.com/download-the-agenda/

Register: https://europe.minesandtechnology.com/pricing/