Szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami

W dni18387283_1922978481306927_11353_nach 09 – 10.05. 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami”.

Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami a cele szkolenia to przede wszystkim:
· prezentacja struktury podstawowych elementów sprawozdania finansowego,
· wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w
sprawozdaniu wielkości,
· wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych,
· ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu
oceny sytuacji finansowej firmy,
· ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy,
· przedstawienie mierników oceny efektywności inwestycji
· nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce

Szkolenie prowadził Pan Profesor Bartłomiej Nita, który jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

18449834_1922978424640266_2030918808_n18448027_1922978447973597_1460212359_n18425771_1922978451306930_1056695140_n18387361_1922978437973598_1273907778_n

Śniadanie biznesowe

18425640_1923476801257095_1495892170_nW dniu 11 maja br odbyło się Śniadanie biznesowe dla przedstawicieli micro, małych i średnich firm, organizowane wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego  „ARLEG” SA  dotyczące wsparcia przedsiębiorców z sektora MMŚP w zakresie dofinansowania sektora MMŚP wybranych usług rozwojowych ( szkolenia/doradztwo). Spotkanie odbyło się w naszej siedzibie w Lubinie – ul. Chopina 2.

Zagadnienia omawiane podczas spotkania:

  1. post JEREMIE- pożyczki
  2. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚ i ich pracowników – szkolenia
  3. Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Seminarium „Światowy Dzień Wypadków przy Pracy”

18051932_120332000295325208_1399048745_nW dniu 20 kwietnia br. Środowisko KGHM, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, organy Okręgowego Urzędu Górniczego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, związki zawodowe i przedsiębiorcy spotkali się w siedzibie spółki, by rozmawiać o bezpieczeństwie pracowników. Seminarium połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Dziś przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ponadto, jak tłumaczą członkowie związku, ubiegły rok w KGHM pokazał, że do bezpieczeństwa przy pracy trzeba przykładać jeszcze większą wagę. Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenia organizowane przez oddział ZUS w Legnicy

Zapraszamy na trzy bezpłatne szkolenia organizowane przez oddział ZUS w Legnicy.

  • Program Interaktywny Płatnik Plus. Termin 03.03.2017,Legnica budynek główny oddziału ZUS w Legnicy, ul.Grabskiego 26, sala 200, godz. 10.00
  • Jakość danych a rozliczenie konta. Termin 17.03.2017,Legnica budynek główny oddziału ZUS w Legnicy, ul.Grabskiego 26, sala 200, godz. 10.00
  • Wszystko o świadczeniach przedemerytalnych. Termin 22.03.2017, Głogów Inspektorat ZUS w Głogowie, ul. Morcinka 14,sala nr 104, godz.10.00

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 2017 will focus on optimising mining efficiency with cutting-edge technologies. Based on the practical case studies from the leading mining companies in the world and presentations from innovative solution providers, Mines and Technology will address only the most critical topics and concerns of the target market and which technologies are best placed to address these. Czytaj dalej