Śniadanie biznesowe

Dnia 18834747_1934380620166713_118615586_n31 maja 2017 roku odbyło się kolejne śniadanie biznesowe Związku Pracodawców Polska Miedź.

Tematem spotkania była rola i znaczenie zakupów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz budowanie ich przewagi konkurencyjnej dzięki redukcji kosztów w zakupach oraz pozyskiwaniu od klientów rynkowych innowacji.

Wykład poprowadzili eksperci: Pan Łukasz Laszczyński, Kierownik Biura Rozwoju Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. oraz Pan Mateusz Borowiecki Prezes Zarządu OptiBuy. Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami

W dni18387283_1922978481306927_11353_nach 09 – 10.05. 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami”.

Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami a cele szkolenia to przede wszystkim:
· prezentacja struktury podstawowych elementów sprawozdania finansowego,
· wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w
sprawozdaniu wielkości,
· wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych,
· ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu
oceny sytuacji finansowej firmy,
· ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy,
· przedstawienie mierników oceny efektywności inwestycji
· nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce

Szkolenie prowadził Pan Profesor Bartłomiej Nita, który jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

18449834_1922978424640266_2030918808_n18448027_1922978447973597_1460212359_n18425771_1922978451306930_1056695140_n18387361_1922978437973598_1273907778_n

Śniadanie biznesowe

18425640_1923476801257095_1495892170_nW dniu 11 maja br odbyło się Śniadanie biznesowe dla przedstawicieli micro, małych i średnich firm, organizowane wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego  „ARLEG” SA  dotyczące wsparcia przedsiębiorców z sektora MMŚP w zakresie dofinansowania sektora MMŚP wybranych usług rozwojowych ( szkolenia/doradztwo). Spotkanie odbyło się w naszej siedzibie w Lubinie – ul. Chopina 2.

Zagadnienia omawiane podczas spotkania:

  1. post JEREMIE- pożyczki
  2. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚ i ich pracowników – szkolenia
  3. Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Seminarium „Światowy Dzień Wypadków przy Pracy”

18051932_120332000295325208_1399048745_nW dniu 20 kwietnia br. Środowisko KGHM, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, organy Okręgowego Urzędu Górniczego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, związki zawodowe i przedsiębiorcy spotkali się w siedzibie spółki, by rozmawiać o bezpieczeństwie pracowników. Seminarium połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Dziś przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ponadto, jak tłumaczą członkowie związku, ubiegły rok w KGHM pokazał, że do bezpieczeństwa przy pracy trzeba przykładać jeszcze większą wagę. Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenia organizowane przez oddział ZUS w Legnicy

Zapraszamy na trzy bezpłatne szkolenia organizowane przez oddział ZUS w Legnicy.

  • Program Interaktywny Płatnik Plus. Termin 03.03.2017,Legnica budynek główny oddziału ZUS w Legnicy, ul.Grabskiego 26, sala 200, godz. 10.00
  • Jakość danych a rozliczenie konta. Termin 17.03.2017,Legnica budynek główny oddziału ZUS w Legnicy, ul.Grabskiego 26, sala 200, godz. 10.00
  • Wszystko o świadczeniach przedemerytalnych. Termin 22.03.2017, Głogów Inspektorat ZUS w Głogowie, ul. Morcinka 14,sala nr 104, godz.10.00