Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych_16.05.2018 Wrocław

                                                                                                                             Lubin, 27 kwietnia 2018 r.

Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych

Data: 16.05.2018, g. 13:00 – 17:00

Lokalizacja: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Patronat honorowy: Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

 

KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym o Surowcach Mineralnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Celem spotkania jest prezentacja informacji dotyczących polityk horyzontalnych i inicjatyw (EU Raw Materials Policy), aktualnych programów badawczych oraz strukturalnych dedykowanych dla surowców mineralnych (m.in. Horyzont 2020, EIT RawMaterials, KIC, NCBiR). Czytaj dalej

Seminarium „Dokumentacja pracownicza po wejściu w życie RODO i innych zmian prawa pracy”

Serdecznie zapraszam na Seminarium pt. „DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO I INNYCH ZMIAN PRAWA PRACY”

Seminarium odbędzie się w dniach:

10 maja 2018 r. – I termin

11 maja 2018 r. – II termin

w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna TopolskaSędzia Sądu Pracy w Będzinie. Czytaj dalej

Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”

24 kwietnia 2018 roku odbyło się Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”, które zorganizował Związek Pracodawców Polska Miedź oraz KGHM Polska Miedź SA.

Patronat nad Seminarium objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Seminarium zorganizowane było z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest, zgodnie z decyzją Parlamentu Polskiego, corocznie obchodzony w Polsce pod koniec kwietnia.

Celem spotkania było przedstawienie najlepszych praktyk KGHM Polska Miedź S.A. oraz zaproszonych firm górniczych w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi. Czytaj dalej

Seminarium zintegrowany system kwalifikacji – szanse i wyzwania dla pracodawcy

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, nowymi wyzwaniami w zakresie rekrutacji i konieczności szybkiego przygotowywania pracowników do podejmowania nowych zadań zawodowych warto się przyjrzeć możliwościom, jakie daje Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r.  -weszła w życie 15 stycznia 2016 r wprowadzając pojęcie certyfikowanych kwalifikacji rynkowych.

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zapraszają na seminarium:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI –  SZANSE I WYZWANIA DLA PRACODAWCY

seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2018r. od godziny 9.00 do ok. 16.00 w Lubinie, w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr – ul. M. Skłodowskiej – Curie 84. Czytaj dalej