Firma Nova Skills Sp. z o.o. nowym członkiem Związku

Uprzejmie informuję, że decyzją Rady naszego Związku, podjętą na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 r Firma Nova Skills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź.

Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażam nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Nowy program Horyzont Europa – następca Horyzont2020 – konsultacje

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na kolejny program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Czytaj dalej

Briefing rynku pracy

23 lipca odbędzie się spotkanie, w ramach którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, które oferują konkretną pomoc dla mieszkańców subregionu. Co ważne przedstawione zostaną również szanse na dalsze dofinansowania, a także dobre praktyki.
O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy i pracownicy będą mówić przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, samorządów powiatowych, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
23 lipca, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Concordia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, ul. Rycerska 24 w Legnicy.

Seminarium w formie śniadania biznesowego nt. zarządzania czasowego -interim management

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego, organizowane wspólnie z firmą doradztwa personalnego Inwenta,  które poświęcone będzie zarządzaniu czasowemu -interim management’owi.

Spotkanie odbędzie się 12 lipca  2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  w Legnicy, w siedzibie Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A. – ul. Rycerska 24. – Sala Concordia. Czytaj dalej