Seminarium Oblicza mediacji

W dniu 25 października br odbyło się seminarium „Oblicza mediacji” zorganizowane wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź.

Tło i kontekst spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe.

Podczas seminarium Dyrektor Łukasz Wereszczyński przedstawił realizowany w SierPolu projekt z obszaru zarządzania konfliktem pod nazwą „Lider dialogu”. Czytaj dalej

II Spotkanie aktywnych kobiet biznesu

W dniu 18 października odbyło się II spotkanie aktywnych kobiet biznesu Związku Pracodawców Polska Miedź. Tematem przewodnim było „Jak zachować spokój w coraz szybciej pędzącym świecie”. Dziękujemy wszystkim paniom za przybycie i ciekawą dyskusję podczas panelu. Dziękujemy również firmom członkowskim za przekazanie upominków dla uczestniczek.

 

Linki do relacji fotograficznej

https://jaworska.smartslides.com/zppm

https://jaworska.info/galerie/2018/ZPPM1019/index.html

 

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 18 października 2018 roku odbyło się  XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Radosław Pobol – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Rafał Pawełczak, Tomasz Maciejowski oraz Janusz Cendrowski. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.

Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz na członków w ramach I, II Filara.

Przewodniczącym Rady Związku został Pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Magdalena Wróbel

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Bernard Cichocki

W radzie zasiadają również członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Józef Kos, Radosław Pobol, Piotr Sosiński

II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Wacław Szetelnicki, Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.

Seminarium „Oblicza mediacji”

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Oblicza mediacji”, które odbędzie się 25 października 2018 roku w godz. 10:00 – 13:45  w sali VIP w siedzibie KGHM Zagłębie Lubin, przy ulicy M.C. Skłodowskiej 98 w Lubinie (Stadion Piłkarski).

Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe. Mediacja ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny, jej korzyści to możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania problemów przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. Czytaj dalej

II Spotkanie Kobiet Biznesu Związku Pracodawców Polska Miedź

Związek Pracodawców Polska Miedź; KGHM Polska Miedź SA oraz  Legnicki Park Technologiczny LETIA SA serdecznie zapraszają na drugie spotkanie dla aktywnych kobiet pt. „Jak zachować spokój w coraz szybciej pędzącym świecie?

W czasie tego spotkania dowiesz się

  • Jak działa stres i dlaczego tak trudno jest nam niwelować jego skutki?
  • Jakie techniki pomagają w redukcji stresu?
  • Czym jest uważność i jak jej doświadczać?
  • Jak potężnym narzędziem może być świadomy oddech?

Spotkanie odbędzie się 18 października 2018 r. w Lubinie, w hotelu Oberża Skarbek
-ul. w godzinach od 15.30 do 19.00 Czytaj dalej