Nowy program Horyzont Europa – następca Horyzont2020 – konsultacje

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na kolejny program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Czytaj dalej

Briefing rynku pracy

23 lipca odbędzie się spotkanie, w ramach którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, które oferują konkretną pomoc dla mieszkańców subregionu. Co ważne przedstawione zostaną również szanse na dalsze dofinansowania, a także dobre praktyki.
O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy i pracownicy będą mówić przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, samorządów powiatowych, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
23 lipca, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Concordia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, ul. Rycerska 24 w Legnicy.

Seminarium w formie śniadania biznesowego nt. zarządzania czasowego -interim management

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego, organizowane wspólnie z firmą doradztwa personalnego Inwenta,  które poświęcone będzie zarządzaniu czasowemu -interim management’owi.

Spotkanie odbędzie się 12 lipca  2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  w Legnicy, w siedzibie Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A. – ul. Rycerska 24. – Sala Concordia. Czytaj dalej

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się  XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2017, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017, udzielając tym samym absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017. Czytaj dalej