Szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System

Serdecznie zapraszam Państwa na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji sprzedażowych oraz zapoznanie z systemem prowadzenia relacji handlowej opartej na modelu Sandler Selling System.

Szkolenie pozwoli na poznanie najważniejszych założeń modelu oraz przećwiczenie wybranych technik wywierania wpływu. Kluczowym filarem modelu Sandlera jest innowacyjna relacja handlowa (a także menedżerska) oparta na bardzo bezpośrednim podejściu w procesie komunikowania się z klientami (i podwładnymi). Sandler nie stosuje typowej presji i argumentacji sprzedażowej, lecz buduje wpływ w taki sposób, aby klient sam „przejmował” inicjatywę w podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach w procesie zakupowym. Czytaj dalej

Firma Nova Skills Sp. z o.o. nowym członkiem Związku

Uprzejmie informuję, że decyzją Rady naszego Związku, podjętą na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 r Firma Nova Skills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź.

Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażam nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Nowy program Horyzont Europa – następca Horyzont2020 – konsultacje

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na kolejny program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Czytaj dalej

Briefing rynku pracy

23 lipca odbędzie się spotkanie, w ramach którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, które oferują konkretną pomoc dla mieszkańców subregionu. Co ważne przedstawione zostaną również szanse na dalsze dofinansowania, a także dobre praktyki.
O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy i pracownicy będą mówić przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, samorządów powiatowych, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
23 lipca, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Concordia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, ul. Rycerska 24 w Legnicy.