Aqua Hotel – otrzymanie Statuetki Dolnośląski Gryf

MAMY„DOLNOŚLĄSKIEGO GRYFA”

Spółka Aqua Hotel otrzymała prestiżową nagrodę gospodarczą „Dolnośląski Gryf” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. Uroczyste wręczenie Statuetki nastąpiło 18 października podczas Wielkiej Gali w Operze Wrocławskiej.

Laureatów tegorocznej VII już edycji wybrała Kapituła Konkursu, która oceniła całościową działalność polkowickiej Spółki w latach 2007 – 2009.

Przyznana nam Statuetka „Dolnośląski Gryf” to ogromne wyróżnienie ale i jednocześnie wyzwanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz doskonalenia świadczonych usług i rozwoju turystyki.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom i partnerom za dotychczasowe zaufanie i współpracę.

514 518 dolnoslaski_gryf_-_nagroda_gospodarcza