Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Szanowni Państwo

Dnia 18 października 2018 roku odbyło się  XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Radosław Pobol – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Rafał Pawełczak, Tomasz Maciejowski oraz Janusz Cendrowski. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.

Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz na członków w ramach I, II Filara.

Przewodniczącym Rady Związku został Pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Magdalena Wróbel

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Bernard Cichocki

W radzie zasiadają również członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Józef Kos, Radosław Pobol, Piotr Sosiński

II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Wacław Szetelnicki, Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.

Seminarium „Oblicza mediacji”

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Oblicza mediacji”, które odbędzie się 25 października 2018 roku w godz. 10:00 – 13:45  w sali VIP w siedzibie KGHM Zagłębie Lubin, przy ulicy M.C. Skłodowskiej 98 w Lubinie (Stadion Piłkarski).

Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe. Mediacja ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny, jej korzyści to możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania problemów przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. Czytaj dalej

konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że trwają konsultacje następujących projektów aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń;

Czytaj dalej