Seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców”

6 listopada br w Brukseli odbyło się seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców” (Polish Contribution to the EU Raw Materials Initiative), organizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź w ramach tygodnia surowców mineralnych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w osobach p. Elizy Kończyk, Martyny Perek, przedstawiciele Komisji Europejskiej: Gwenole Cozigou, Dyrektor ds Transformacji Przemysłowej i Zaawansowanych Łańcuchów Wartości oraz Malwina Nowakowska, jego zastępca. Gościliśmy również przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, firm związanych z górnictwem i przetwórstwem metali, producentów maszyn oraz członków stowarzyszeń przemysłowych z całego świata.

Nasze seminarium było doskonałą okazją do pokazania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego górnictwa w Polsce oraz okazją do wymiany poglądów w obszarze technologii, polityki surowcowej i współpracy międzynarodowej.

Naszymi prelegentami byli: Beata Staszków Prezes Zarządu ZPPM, Gwenole Cozigou Dyrektor ds. Transformacji Przemysłowej i Zaawansowanych Łańcuchów Wartości, dr Oskar Filipowski, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Zgodności i Ciągłości Działania KGHM Polska Miedź S.A., Robert Kozłowski, Dyrektor ds. Kontraktów Górniczych PeBeKa SA, Marek Walczuk, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży KGHM ZANAM S.A., Elżbieta Błotny, Kierownik Działu Marketingu, Analiz Strategicznych i Nadzoru Właścicielskiego NITROERG SA, Jerzy Nadolny, Prezes Zarządu Mine Master oraz Marcin Kret, Wiceprezes firmy Kret i S-Ka Tadeusz Kret.

Program Seminarium 6.11.2017

Dziękujemy wszystkim w naszym imieniu oraz w imieniu p. Martyny Perek, Pierwszej Sekretarz Wydziału Ekonomiczno-Handlowego przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE od której wpłynęły do nas podziękowania za ciekawe pokazanie potencjału i innowacyjności polskich firm.

Prezentacje z Seminarium:

  1. Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
  2. Oskar Filipowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Zgodności i Ciągłości Działania, KGHM Polska Miedz S.A.
  3. Robert Kozłowski, Dyrektor ds. Kontraktów Górniczych, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
  4. Marek Walczuk, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży, Dział Handlu, KGHM ZANAM S.A.
  5. Elżbieta Błotny, Kierownik, Dział Marketingu, Analiz Strategicznych i Nadzoru Właścicielskiego, NITROERG S.A.
  6. Jerzy Nadolny, Prezes Zarządu_Dyrektor Generalny, Mine Master Sp. z o.o.
  7. Marcin Kret, Wiceprezes, Kret i S-ka Tadeusz Kret

 

 

 

Wywiad gazeta wrocławska

W naszym województwie dominują jakość i tradycja…
Według Beaty Staszków dolnośląskie spółki dobrze sobie radzą za granicami kraju. Wśród nich są także firmy nagrodzone Dolnośląskim Gryfem- Nagrodą Gospodarczą.
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Panią Prezes Beatą Staszków.

III Forum Przemysłowe w Karpaczu

W imieniu Instytutu Studiów Wschodnich serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Przemysłowym, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 8-10 grudnia 2017 roku.

Forum Przemysłowe stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów różnych sektorów przemysłu z przedstawicielami administracji publicznej oraz środowisk eksperckich.

Mając na uwadze misję Forum – budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami europejskimi – do udziału w dyskusjach i obradach Forum zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach. Czytaj dalej