konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych.

Niestety, Ministerstwo ustaliło niebywale krótki termin zgłaszania uwag. W związku w tym uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do tych projektów w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Rozpoczęto konsultację następujących projektów:

1)     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318958;

2)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318956;

3)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318954;

4)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych –  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318953;

5)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318952;

6)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318957;

7)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznejhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318900.

Krótki termin na konsultacje resort finansów uzasadnił pilną potrzebą przyjęcia przedstawionych propozycji.

Śniadanie biznesowe Financial Solutions

Wspólnie z Financial Solutions Zagłębie Miedziowe oraz Firmą RRJ Group serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku Śniadanie biznesowe, które odbędzie się 17 grudnia br. w godzinach od 10.00 do ok. 13.00 w Sali VIP Zagłębia Lubin SA, ul. M. Skłodowskiej- Curie 98.

O czym będziemy rozmawiać:

*Wdrażanie Pracowniczych Programów Lojalnościowych utrzymanie Pracownika (Emocje i Motywacja)

*Edukacja Pracowników Wzrost wydajności (Wzorce i Drogowskazy)

*Optymalizacja istniejących rozwiązań pracowniczych (Strategie i Planowanie) Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe z radcą prawnym

Z przyjemnością informuję, że Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerza ofertę dla swoich Członków w zakresie udzielania im wsparcia prawnego poprzez zapewnienie doradztwa radcy prawnego w sprawach ze stosunków prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

Świadczenie pomocy prawnej będzie się odbywało w formie konsultacji telefonicznych z radcą prawnym oraz poprzez możliwość osobistego spotkania z radcą prawnym podczas dyżurów prawnych w siedzibie Związku, a także w formule „newsletter” na temat informacji o istotnych zmianach przepisów i zapadłych istotnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych.

Serdecznie zapraszam na informacyjne Śniadanie biznesowe, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.

Podczas spotkania z radcą prawnym Alicją Kudłak, będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze szczegółami oferowanej Państwu opieki prawnej.

Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu. Proszę o potwierdzanie uczestnictwa telefonicznie, bądź drogą mailową do 11 grudnia br.

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło następujące konsultacje podatkowe:

  • w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-raportowania-schematow-podatkowych-mdr?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU

termin zgłaszania uwag określony został na 6 grudnia 2018 roku. Czytaj dalej

IX Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Interim Managers

Gospodarka oparta na aktywach niematerialnych; otwarte innowacje, sztuczna inteligencja, przywództwo przyszłości, porządek w cyfrowym chaosie, budowanie wartości firm, start-up’ów w nowej gospodarce, role managerów i interim managerów w nowej erze zarządzania, OMO SAPIENS czyli życie w erze offline wyposażonym przez online.

Stowarzyszenie Interim Managers zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję SIM 6 i 7 grudnia 2018 w Hotelu Marriott w Warszawie. Eksperci, praktycy zarządzania w organizacjach takich jak Google, Canal+, MIT Enterprise Forum Poland, Pernod Ricard, TDJ, Olesiński&Wspólnicy, Facebook, Digital McKinsey mówić będą o przywództwie i zarządzaniu dopasowanym do wyzwań nowej gospodarki oraz o roli kobiet managerów w świecie OMO. Czytaj dalej