projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt następującego aktu prawnego:

  • projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa;

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054 ) – termin przesyłania uwag – 24 sierpnia 2018 r., Czytaj dalej

Szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System

Serdecznie zapraszam Państwa na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji sprzedażowych oraz zapoznanie z systemem prowadzenia relacji handlowej opartej na modelu Sandler Selling System.

Szkolenie pozwoli na poznanie najważniejszych założeń modelu oraz przećwiczenie wybranych technik wywierania wpływu. Kluczowym filarem modelu Sandlera jest innowacyjna relacja handlowa (a także menedżerska) oparta na bardzo bezpośrednim podejściu w procesie komunikowania się z klientami (i podwładnymi). Sandler nie stosuje typowej presji i argumentacji sprzedażowej, lecz buduje wpływ w taki sposób, aby klient sam „przejmował” inicjatywę w podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach w procesie zakupowym. Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Czytaj dalej