Biała księga ochrony złóż kopalin

Ministerstwo Środowiska opublikowało Białą księgę ochrony złóż kopalin, która w zamyśle autorów ma zainicjować szeroką dyskusję na temat systemowych rozwiązań w zakresie ochrony strategicznych złóż kopalin.Biała księga postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację.

Idea Białej Księgi została zaprezentowana szeroko podczas konferencji współorganizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź pt. Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej, która odbyła się dnia 19 listopada 2014 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Załączamy link, dotyczący informacji o publikacji Białej Księgi Ochrony Złóż i Kopalin.

Źródło:

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_25387.html

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_11/bd1b42430ad098b1c9256f2bc338f6f7.pdf