CHARYTATYWNE SMS-Y WRESZCIE BEZ PODATKU VAT

Warszawa 4.08.2010

Wejście w życie ustawy o zwolnieniu z opodatkowania VAT z charytatywnych SMS-ów kończy batalię Pracodawców RP o likwidację tego utrudnienia związanego z prowadzeniem działalności filantropijnej.

W załączeniu komunikat Pracodawców RP