„Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 4/2014

Szanowni Państwo

Ukazał się kolejny numer kwartalnika Dialog.
Zapraszamy do ciekawej lektury w której znajdziemy m.in:

SŁOWO WSTĘPNE
Iwona Zakrzewska

EX CATHEDRA
Iwona Zakrzewska, Po pierwsze bezpieczeństwo – wywiad z Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
Krzysztof Jasiecki, Partycypacja pracownicza w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej
Fragment raportu „Information and Consultation in Europe – the Way Forward”
Marek Pliszkiewicz, Rozwój dialogu społecznego w Polsce
Rafał Towalski, Bariery dialogu społecznego w sektorze publicznym
Irena Dryll, Polak szczęśliwy, Polak nieufny…

OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska, W opinii partnerów: płaca w budownictwie, zamówienia publiczne i mieszana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Michał Kuszyk, Jak koło konfliktu zamienić na koło zgody? Wybrane sugestie mediatora
Barbara Surdykowska, Stabilność zatrudnienia ofiarą działań antykryzysowych w UE
Wojciech Nagel, Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 roku. Przesłanki rozwoju, propozycje zmian prawnych

DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – w Trójstronnej Komisji i jej zespołach, Irena Dryll
Kalendarium dialogu – na seminariach i konferencjach, Irena Dryll, Anna Grabowska, Adam Maciejewski, Agnieszka Solecka-Reszczyk
Jaka jest przyszłość dialogu regionalnego? Iwona Zakrzewska
Karierę zawodową kobiet utrudniają silne stereotypy, Adam Maciejewski
Obyś dialogował w bezpiecznych czasach, Magdalena Mojduszka
Diariusz