Dotacje Unijne

Pomimo zbliżającej się ku końcowi perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, dolnośląscy przedsiębiorcy nadal mają możliwość korzystania ze środków unijnych na realizację planowanych przez siebie przedsięwzięć. Rok 2012 obfituje w nabory wniosków o dofinansowanie szczególnie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz informatycznych. Firma Capital Concept  Sp. z o.o. przedstawia Państwu podsumowanie, najbardziej interesujących konkursów, które będą miały miejsce w najbliższych kilku miesiącach. Na szczególną uwagę zasługują również inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Naukowej Organizacji Technicznej, które również wspierać będą projekty zmierzające do rozwoju bazy B+R i wyników prac w niej prowadzonych.