Herbert Wirth zasłużony dla polskiej geologii

Herbert WDSC_2119 na portalirth prezes KGHM Polska Miedź S.A.; Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla polskiej geologii.

Medal przyznawany jest przez Ministra Środowiska osobom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi w dziedzinie geologii, które przyczyniają się do ich rozpowszechniania, wdrażania i stosowania. Uroczystość wręczenia odbyła się podczas XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
W tym roku tematem wiodącym SEP jest „Inteligentna kopalnia przyszłości”.
Wystąpienie Herberta Wirtha przybliżyło uczestnikom problematykę wprowadzenia takiego rozwiązania w działaniach KGHM. Kopalnia inteligentna to kopalnia bezpieczna i efektywna, ograniczająca zaangażowanie siły fizycznej człowieka, której produkt finalny widoczny jest dopiero na powierzchni.
Odznakę Zasłużony dla polskiej geologii z upoważnienia Ministra Środowiska, wręczył prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Szkoła Eksploatacji Podziemnej to konferencja naukowa organizowana corocznie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Od 24 do 27 lutego podczas 18 sesji zostało wygłoszonych ponad 170 referatów. Tradycyjnie w pracach Szkoły Eksploatacji Podziemnej bierze udział liczne grono przedstawicieli KGHM.

 

źródło: http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=5353