III edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Już logotyp_Kongres_v10_2013_ostpo raz trzeci w dniach 16 – 18 września 2013 r. stolica Górnego Śląska będzie gospodarzem największego w Europie spotkania firm sektora MŚP. Mała i Średnia Przedsiębiorczość to kluczowy sektor polskiej gospodarki i tym samym główny temat Europejskiego Kongresu Małych Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym”. W myśl poprzednich dwóch edycji, również tegoroczna stanowi kontynuację koncepcji spotkania biznesowego i wymiany wspólnych doświadczeń.
Wydarzenie to już na stałe zapisało się w tradycji europejskich inicjatyw gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Tematyka skierowana będzie zarówno na perspektywy i kierunki rozwoju, jakie otwierają się przed przedstawicielami świata biznesu, jak i na trudności, które mogą oni napotkać. Spotkania dotyczyć będą pomocy przedsiębiorcom w skutecznym wdrażaniu zmian mających na celu minimalizację ograniczeń pojawiających się na drodze rozwoju polskich firm oraz usprawnienie ich działalności. Wezmą w nich udział zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy, politycy, przedstawiciele rządu i administracji rządowej oraz samorządów terytorialnych. Kongres będzie gościł liczne delegacje zagraniczne, przedstawicieli świata polityki, nauki, biznesu oraz środowisk gospodarczych.
Tegoroczny Kongres stanowi kontynuację działań mających na celu uzupełnienie pewnej luki w sektorze polskiej i europejskiej gospodarki, a także dążenie do usamodzielnienie się i lepszej organizacji firm oraz ich przedstawicielstwa przed instytucjami rządowymi. Dowodem na to są słowa Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a zarazem Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu Tadeusza Donocika: „Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3 800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed tegorocznym Kongresem” .
Honorowy patronat nad III Europejskim Kongresem MŚP objęli, podobnie jak w roku ubiegłym,  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso
i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Współorganizatorami jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki.
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY. Rejestracji on-line można dokonać na stronie internetowej www.kongresmsp.eu  gdzie znajdą również Państwo szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału