Informacja z Biura Związku

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Pan Michał Kuszyk, w związku z przejściem na emeryturę, od kwietnia br. przestał pełnić funkcję Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

Podczas Rady Wykonawczej Związku, która odbyła się 22 kwietnia br. został oficjalnie pożegnany przez Pana Herberta Wirtha – Prezesa Związku oraz Członków Rady Wykonawczej.

Obecnie obowiązki Dyrektora Biura pełni Pan Bogusław Graboń.

Z poważaniem

Biuro Związku