Informacja z XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 25 Maja 2015 roku odbyło się  XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Podczas Zgromadzenia delegaci przyjęli Sprawozdanie Rady Wykonawczej z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2014, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2014 oraz Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014.

Ponadto zastał przyjęty Program działania Związku na rok 2015, Budżet Związku na rok 2015 oraz ustalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej od stycznia 2015r. Uchwała nr 7/2015 dotycząca wysokości składki członkowskiej znajduje się w załączeniu.

Zgromadzenie Ogólne wyraziło zgodę na zakup nieruchomości. Nieruchomość zostanie nabyta przez Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Lubin z przeznaczeniem na siedzibę obu Organizacji.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory na VI kadencję do Władz Związku Pracodawców Polska Miedź.

Prezesem Związku został Pan Herbert Wirth – dotychczasowy Prezes Związku oraz Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Wykonawczej Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Marek Bestrzyński, Krzysztof Tkaczuk, Jarosław Kuźniar, Artur Król,

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Monika Hardygóra, Edward Schmidt, Grzegorz Kubacki

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Jerzy Nadolny, Dominik Brach, Marcin Białkowski

 

Do Komisji Rewizyjnej Związku zostali wybrani:

  1. Pani Renata Głuszczuk
  2. Pani Beata Kozak
  3. Pan Krzysztof Porębski

 

Składki członkowskie prosimy przekazywać na Konto Związku Pracodawców Polska Miedź:

BNP PARIBAS FORTIS Bank Polska / O Lubin

85 1600 1462 0008 0332 4029 7002

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura