Jakość Roku 2009 HEFRA S.A.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż WFP HEFRA S.A. została wyróżniona tytułem „Jakość Roku 2009”  Organizatorem Programu była Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W procesie ewaluacji oraz weryfikacji nadesłanych dokumentów eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. stwierdzili osiągnięcie przez firmę wysokich standardów  w odniesieniu do następujących kryteriów:

-cechy krytyczne świadczonych usług i produktów;
-wdrożone systemy zarządzania;
-procedury zapewniające sprawne funkcjonowanie wdrożonych systemów zarządzania;
-skuteczność prowadzonej polityki jakości;
-zaangażowanie pracowników w optymalizację procesów oraz realizację celów jakościowych;
-efektywność zarządzania organizacją;
-dotychczasowe osiągnięcia;
-stopień zadowolenia Klientów, pracowników oraz otoczenia społecznego