KASY FISKALNE – ZNIKNIE NIEPEWNOŚĆ?

Warszawa 9.11.2009

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT zawierający m.in. wytyczne do wydawania rozporządzenia zwalniającego z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2010 r. wraz z projektem aktu wykonawczego. Konfederacja Pracodawców Polskich doceniając ten fakt zwraca jednocześnie uwagę na realia polskiego procesu ustawodawczego, który nie daje gwarancji na wejście w życie nowelizacji przed końcem tego roku.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl