KGHM Cuprum Centrum Badawczo Rozwojowe

24 czerwca Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego wyróżniła KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe z Wrocławia Dolnośląskim  Certfikatem Gospodarczym XII edycji. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 10 lipca 2008 r. o godzinie 18.00 w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego w Sali Oratorium Marianum przy placu Uniwersyteckim we Wrocławiu. Dokument odebrał Henryk Karaś, prezes KGHM Cuprum. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom i produktom. Certyfikat jest wyróżnieniem i uhonorowaniem wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska, wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Idea DCG wzoruje się na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldrige’a czy Europejska Nagroda Jakości.

Aby otrzymać DCG firma powinna m.in. legitymować się dodatnimi wynikami finansowymi, terminowo regulować wszystkie swoje zobowiązania wobec kontrahentów i fiskusa, wykazywać wzrost produktywności,  prowadzić prorozwojowe inwestycje, przestrzegać norm, prawa, zasad etyki i uczciwej konkurencji, a także spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska. Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przyznaniem certyfikatu potwierdziła, że KGHM Cuprum spełnia wszystkie te wymogi.