Komunikat ze spotkania Wojewody Dolnośląskiego z Partnerami Społecznymi działającymi w WKDS Wrocław

Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz spotkał się z partnerami społecznymi i przedstawicielami samorządu województwa działającymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.
Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy związane z regionem i planowanymi działaniami partnerów społecznych. Głównym tematem było zawarcie „Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska”, której celem jest zacieśnianie współpracy związków pracodawców w regionie na rzecz rozwoju dialogu społecznego i promocji zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Komunikat ze spotkania znajduje się w załączniku.