KONFEDERACJA Z ZADOWOLENIEM PRZYJĘŁA PLAN ROZWOJU I KONSOLIDACJI FINANSÓW

Warszawa 29 stycznia 2010

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie, co do zasady, ocenia przedstawione dziś przez premiera Donalda Tuska założenia Planu rozwoju i konsolidacji finansów na lata 2010 – 2011. – KPP od dawna postulowała takie rozwiązania, jak stworzenie warunków do podniesienia poziomu innowacyjności naszej gospodarki, podwyższenie wieku emerytalnego, upowszechnienie systemu emerytalnego czy też przyspieszenie prywatyzacji – mówi ekspert Konfederacji, Piotr Rogowiecki.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl