Konferencja „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej”

Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie z Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zaprasza do udziału w konferencji pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Pana Janusza Piechocińskiego pt. GÓRNICTWO JAKO BRANŻA STRATEGICZNA – BARIERY I SZANSE ROZWOJU W GOSPODARCE GLOBALNEJ, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:30 (rejestracja od godz. 9:00).

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych związanych z przemysłem górniczym w Polsce oraz stworzenie forum dla wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych, korzystnych zarówno dla rozwoju państwa, jak i przyszłości branży górniczej. Jest to szczególnie istotne w świetle przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2014 r. Założeń do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, a także zaangażowania Polski w działania UE – m.in. w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców.

Prosimy zatem o przyjęcie naszego zaproszenia i potwierdzenie udziału poprzez odesłanie załączonego formularza do dnia 14.11.2014 r.  e-mailem na adres: szkolenia@meeri.pl lub sekretariat@pracodawcy.pl.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Kontakt:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,

tel. +48 12 617 16 33, fax. +48 12 632 22 45, e-mail: szkolenia@meeri.pl,

lub:

Związek Pracodawców Polska Miedź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 90, 59 -301 Lubin;

tel; +48 76 847 85 85, fax. +48 76 847 85 88; e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl, www.pracodawcy.pl