Konferencja „Polityka surowcowa Polski”; 11 marca 2015 Kraków

W dniu 11 marcaKSAF AGH_WPason_Surowce_08 2015 r. w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja „Polityka Surowcowa Polski”, której celem było opracowanego przedstawienie raportu pt. „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”, pod redakcją Pana Prof. dr. hab. Jerzego Hausnera.


Celem konferencji była prezentacja wyników opracowania oraz dyskusja dotycząca przedstawionych w nim kluczowych zagadnień. Istotne jest także ostateczne sformułowanie celu i zasad polityki oraz optymalnych warunków prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w Polsce.
Gości powitał Jego Magnificencja Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, podkreślając znaczenie surowców dla globalnej gospodarki.
W trakcie obrad, Raport „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” zaprezentowali: Prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr inż. Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej.
W kolejnej części „Wyzwania polityki surowcowej Polski w kontekście ochrony złóż kopalin” zaprezentował dr inż. Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska, który podkreślił kluczową rolę systemu ochrony złóż, przedstawiając między innymi analizę SWOT wdrożenia systemu ochrony złóż oraz poruszając kwestię Białej Księgi – dokumentu zawierającego opracowań i propozycji rządu przed wprowadzeniem odpowiednich regulacji.
Kolejnym punktem była prezentacja Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. dr hab. inż. Herberta Wirtha, prof. PR pt. „Cele i założenia polityki surowcowej Polski w kontekście konkurencyjności gospodarki”. Prelegent omówił znaczenie polityki surowcowej z perspektywy przemysłu. Przytoczył i przeanalizował również najlepsze przykłady praktyk i strategii surowcowych w Europie, a także podkreślił znaczenie tzw. „zielonego górnictwa” – czyli górnictwa przyjaznego środowisku.

Partnerami wspierającymi Konferencję były: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych, Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany raport oraz wnioski z dyskusji będą wsparciem dla podjętych na szczeblu rządowym działań, spośród których należy wyróżnić „Białą księgę ochrony złóż kopalin” przygotowywaną z inicjatywy dr. inż. Sławomira Brodzińskiego, Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska, jak i opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu pt. „Założenia do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych”.
W artykule wykorzystano materiały Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.
Zródło: http://iati.pl/polityka-surowcowa-polski-podsumowanie-i-multimedia

zdjęcia z konferencji dostępne są pod linkiem http://albumy.ksaf.pl/v/surowce