KONIEC Z BEZPODSTAWNYMI PROTESTAMI

Warszawa 29 stycznia 2010

Wejście w życie tzw. dużej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziło ważną dla zamawiających jak i wykonawców zmianę w postaci likwidacji protestu jako środka ochrony prawnej. Zdaniem KPP zmiana ta przyczyni się do przyspieszenia udzielania zamówień publicznych i wyeliminuje wnoszenie bezpodstawnych protestów.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl