Konkurs dla pracodawców

6147667

 

 

 

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jako partner strategiczny, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia organizowanym w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywizacja-Motywacja-Praca. Konkurs ma na celu promocję wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy i sprzyjające rozwojowi regionu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego. Konkurs będzie promować pracodawców wyróżniających się pod względem liczby zatrudnionych osób bezrobotnych, jakości zapewnianych warunków pracy, jak również zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularz Zgłoszeniowy można wysłać pocztą tradycyjną do naszego Biura lub bezpośrednio do DARR z dopiskiem „Konkurs – Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia”)

http://www.ks253409-3.hb.pl/aktualnosci/13/news/18/entry/9