Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;

projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//508/12276956/12309956/12309957/dokument184230.pdf

uzasadnienie znajduje się na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//508/12276956/12309956/12309957/dokument184232.pdf

ocenę skutków regulacji można znaleźć natomiast pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//508/12276956/12309956/12309957/dokument184233.pdf

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do projektu w terminie do 11 października 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź