konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministra Skarbu Państwa do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12277100

Rozporządzenie stanowi wykonanie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, która wchodzi obecnie w życie.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do projektu w terminie do 12 października 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź