Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

1. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

2. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

3. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

4. Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

5. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

6. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym – uzupełnione o załącznik

7. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

8. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem:http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-dokumentu-potwierdzenia-zlozenia-zabezpieczenia-akcyzowego-lub-zaplaty-akcyzy-na-terytorium-kraju

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 4 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem:http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-kontroli-niektorych-wyrobow-akcyzowych

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem:http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-dokumentacji-i-procedur-zwiazanych-z-przemieszczaniem-wyrobow-akcyzowych

  • Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem:http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-dotyczacych-miejsca-odbioru-wyrobow-akcyzowych-oraz-prowadzenia-skladu-podatkowego

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-podmioty-nie-musza-spelniac-dodatkowych-warunkow-uzyskania-zezwolenia-na-prowadzenie-skladu-podatkowego

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym – uzupełnione o załącznik

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-zgloszenia-o-planowanym-nabyciu-wewnatrzwspolnotowym

  •  Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-w-sprawie-wykazu-dokumentow-potwierdzajacych-dokonanie-zaplaty-zobowiazania-podatkowego-i-oplaty-paliwowej

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzorow-deklaracji-podatkowych-dla-podatku-akcyzowego-oraz-deklaracji-w-sprawie-przedplaty-akcyzy

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do siedmiu powyższych projektów w terminie do 5 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź