Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych

– Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny;

Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek;

Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw;

  1. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wydanie-interpretacji-przepisow-prawa-podatkowego-oraz-sposobu-uiszczenia-oplaty-za-wniosek

  1. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-wniosku-wspolnego-o-wydanie-interpretacji-przepisow-prawa-podatkowego-oraz-sposobu-uiszczenia-oplaty-za-wniosek-wspolny

  1.  Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wydanie-interpretacji-ogolnej-oraz-sposobu-uiszczenia-oplaty-za-wniosek

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 17 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  1. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzorow-pelnomocnictw-do-podpisywania-deklaracji-oraz-wzorow-zawiadomien-o-zmianie-lub-odwolaniu-tych-pelnomocnictw

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 19 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź