Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

1. Projekt ustawy o podatku od transakcji finansowych

2. Projekt ustawy o podatku od towarów i usług

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

4. Projekt ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium RP

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  • Projektu ustawy o podatku od transakcji finansowych;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-podatku-od-transakcji-finansowych

  • Projektu ustawy o podatku od towarów i usług;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/uzasadnienie-projektu-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug );

  • Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych );

  • Projektu ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium RP;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-podatku-od-wielkopowierzchniowego-handlu-detalicznego-na-terytorium-rp );

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 5 grudnia 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-1 ).

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 14 grudnia 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź