Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Komisja Europejska opublikowała komunikat poświęcony stanowi unii energetycznej w 2015 roku – COM (2015) 572,

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o przekazanie opinii i zapisów, które posłużą do przygotowania Stanowiska Rządu.

Stanowiska i uwagi do powyższego komunikatu prosimy przesyłać w terminie do 29 grudnia 2015 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź