Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-minimalnej-lacznej-wartosci-zakupow-przy-ktorej-podrozny-moze-zadac-zwrotu-podatku-od-towarow-i-uslug

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 8 stycznia 2016 roku do godz. 11.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl