Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

1. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/ustawa-o-zasadach-rozliczen-w-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-dokonywania-zwrotu-srodkow-europejskich-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-oraz-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 27 stycznia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

2. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt przesyłamy w załączeniu.

Celem projektu jest wdrożenie unijnych dyrektyw, co musi nastąpić do 18 kwietnia br.. W związku z tym prace legislacyjne dotyczące przedmiotowego projektu będą postępowały dość szybko.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 1 lutego 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  1. Pragniemy poinformować również, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) rozpisała duży przetarg na zakup sprzętu do produkcji materiałów budowlanych na potrzeby projektu pomocy technicznej w Kirgistanie.

Przetarg dotyczy:
1.       Maszyn i urządzeń do produkcji cegieł z popiołu lotnego, cementu, wapna, gipsu, piasku;
2.       Maszyn i urządzeń do produkcji płyt pilśniowych średniej gęstości przy użyciu różnego rodzaju odpadów rolniczych;
3.       Urządzeń do przetwarzania i prania owczej wełny, igły i wykrawarki;
4.       Urządzeń do przetwarzania używanych opon;

5.       Linii produkcyjnej dachówek.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji sprzętu, formularz aplikacyjny oraz instrukcje do jego wypełnienia (w języku angielskim).

W przypadku chęci udziału w przetargu, oferty proszę wysyłać pocztą zwykłą w terminie do 1 lutego 2016 r., do godz. 17:00, na podany w załączniku adres UNIDO w Wiedniu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Natalie Maabdi z UNIDO: N.Maabdi@unido.org

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź