Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przewiduje on wprowadzenie minimalnej 12 zł stawki godzinowej dla osoby fizycznej przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście.

Projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku prowadzenia w takiej sytuacji pisemnej ewidencji godzin pracy.

Realizacja tych obowiązków będzie podlegała kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 28 stycznia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź