konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
  • dokument Ministerstwa Cyfryzacji pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”;

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych;

Projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Realizacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-w-zakresie-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 3 lutego 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • dokument Ministerstwa Cyfryzacji pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”;

dokument dostąpmy jest pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach

Wśród licznych propozycji resortu należy zwrócić uwagę na nacisk kładziony na ujednolicanie i integrację platform i systemów e-administracji, dążenie do eliminacji „analogowych” utrudnień podczas elektronizacji procesów i czynności administracji, stworzenie jednego rządowego portalu obejmującego informacje o wszystkich publicznych e-usługach oraz zdecydowane postawienie na tzw. jedną bramę do e-administracji oraz elektroniczny dowód osobisty (eID) jako klucz do tej bramy.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 9 lutego 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź