Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do konsultacji społecznych: projektu ustawy o rewitalizacji;  projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny

  • projektu ustawy o rewitalizacji

Przedmiotowa ustawa ma na celu przeciwdziałanie degradacji obszarów zagospodarowanych, w szczególności miejskich. W proces ten zostaną zaangażowane środki finansowe pochodzące z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą do zgłaszania uwag przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag (ujętych w tabeli zgłaszania uwag) w terminie do 4 maja 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikającym z przepisów dyrektywy. Projektowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym poprawy dyscypliny płatniczej.

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271803/katalog/12285979#12285979

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 6 maja 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź