Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem przesyłamy w załączeniu.

Projekt przewiduje wydłużenie z 7 dni do 14 dni terminu na złożenie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 3 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź