Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników;
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych;
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin;

 

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, OSR, tabelą zgodności oraz odwróconą tabelą zgodności przekazujemy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 18 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-osob-prawnych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 18 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 24 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  • Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin;

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-wydobycia-niektorych-kopalin-1

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 24 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź