Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 21 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź