Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad nowym Prawem działalności gospodarczej oraz nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem projektowanej nowelizacji jest:

– określenie ogólnych zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych,

– zmiana zasad kontroli przedsiębiorców, w kierunku zmniejszenia ich uciążliwości dla przedsiębiorców,

– wprowadzenie zasady, iż zmiana interpretacji przepisów prawa, dokonywana przez organy władzy publicznej, może obowiązywać wyłącznie ze skutkiem przyszłym i nie może stanowić podstawy  odpowiedzialności przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie Państwa propozycji związanych z wyżej wymienionymi obszarami.

Na Państwa postulaty w obszarze administracyjnych kar pieniężnych oraz zasad kontroli przedsiębiorców oczekujemy do 24 marca 2016 roku. Prosimy o przesyłanie ich na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź