Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Wznowione zostały prace Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji o wszelkich dostrzeganych przez Państwa barierach prawnych (w tym dotyczących szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego), które powinny zostać usunięte lub złagodzone. Prosimy również o wskazanie innych problemów prawnych, które w Państwa ocenie powinny zostać rozwiązane, aby ułatwić rozpoczynanie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Informacje te prosimy przekazać przy pomocy załączonego do niniejszej wiadomości formularza, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, w terminie do 6 kwietnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź