konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W ramach konsultacji społecznych przekazujemy:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Termin przesyłania uwag – do dnia 11 maja 2015 r. na adres e-mail: kuydowicz@pracodawcy.pl

wraz z uzasadnieniem:

http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_3ab87add1723bb9f2d4439d9c9d81a05_2454ab74cff85e17168f7afc94cf80fb_docx_3  

i oceną skutków regulacji:

http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_3ab87add1723bb9f2d4439d9c9d81a05_8eae7cc377bf8d4429a50aa8a8f6efcf_doc_3

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 11 maja br. na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź