Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2016-r-w-sprawie-dokumentu-dostawy-warunkow-i-sposobu-zwrotu-wyrobow-akcyzowych-objetych-zwolnieniem-od-akcyzy-ze-wzgledu-na-ich-przeznaczenie-oraz-srodkow-skazajacych-alkohol-etylowy

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 11 kwietnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź