Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw;

Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem przesyłamy w załączeniu.
Nowelizacja jest stosunkowo obszerna. Projekt dotyczy m.in. realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozszerzenia prawa koalicji. Obejmuje również zmiany w zakresie kryteriów reprezentatywności związkowej zarówno na poziomie zakładów pracy jak i ogólnokrajowym. Nowelizowane są także przepisy regulujące zakres osób mogących wstąpić do związku zawodowego, kwestie osób chronionych i etatów związkowych, doraźnych zwolnień od pracy i in.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 8 kwietnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź