Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-zmieniajaca-dyrektywe-201334ue-w-odniesieniu-do-ujawniania-informacji-o-podatku-dochodowym-przez-niektore-jednostki-i-oddzialy

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 26 kwietnia 2016 roku do godz. 11.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź