Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

Projekt wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-postepowania-przy-zniszczeniu-towaru-i-zrzeczeniu-sie-towaru-na-rzecz-skarbu-panstwa;

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Projekt wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-wniosku-w-sprawie-kaucji-gwarancyjnej.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 11 maja 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź