Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych;

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285704/katalog/12354366#12354366

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 17 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

z poważaniem

Biuro Związku